De Laptoppers lenen laptops uit aan schoolgaande kinderen wiens ouders niet in de mogelijkheid zijn om hun kind een laptop te geven. De kinderen worden aangedragen door scholen, wijkcoaches of officiële instanties als maatschappelijk werk, staatsbank en voedselbank. Deze professionals schatten in hoe groot de nood in het gezin is en nemen contact op met De Laptoppers.

Het kind mag de laptop net zo lang gebruiken als dat het nodig is voor het onderwijs. Als de laptop afgeleverd wordt, wordt er een contract met het kind afgesloten.

Door het contract met het kind af te sluiten, maken we de kinderen van jongs af aan bewust van hun verantwoordelijkheid alsook van de kans die ze hiermee krijgen.

De laptops die De Laptoppers uitlenen zijn oude laptops die door bedrijven en particulieren zijn gedoneerd. Het zijn veelal wat oudere modellen die gronding nagekeken en meestal aangepast of gerepareerd moeten worden voordat ze inzetbaar zijn voor educatieve doeleinde. Op deze manier krijgen oude laptops een nieuw leven en wordt er bewust omgesprongen met het milieu.

Door het recyclen en het delen van de laptops, verkleinen we de footprint die we als mensheid achterlaten op ons planeet.

Hoe doen wij het?

De gerepareerde laptops worden uitgeleend aan kinderen die aangedragen zijn door een van de bovengenoemde instanties. Het contact verloopt uitsluitend via de instantie. Op het moment dat een laptop toegekend wordt aan een kind, wordt er een contract afgesloten met het kind waarin wordt vastgelegd voor welke doeleinde en periode de laptop door het kind gebruikt kan worden.

Tijdens het uitleen van de laptop, blijft de laptop eigendom van De Laptoppers. De Laptoppers nemen de verantwoordelijkheid voor de periodiek onderhoud van de laptops.

Nadat een kind zijn loopbaan heeft volbracht of op een andere manier een laptop heeft gekregen, wordt de laptop teruggeven aan De Laptoppers. Na onderhoud en keuring wordt deze laptop vervolgens uitgeleend aan een volgend kind.

Steun Stichting De Laptoppers!

Stichting de Laptoppers is op zoek naar laptops en computers dus als je er één wilt doneren, neem dan contact met Stichting de Laptoppers en steun ons direct.

Like onze Facebook Pagina:

Categorieën

  • Geen categorieën