Help een kind!

Veel scholen gaan over op het gebruik van digitale leermiddelen. Leerlingen krijgen hun boeken op een digitale manier en hebben tablets of iPads nodig om hun lessen te volgen.

Stichting de Laptopers wil op een duurzame manier investeren in de onderwijs en ontwikkeling van kinderen, die zonder extra steun aan de zijlijn van de samenleving terecht dreigen te komen. Dit houdt in dat wij oude laptops en computers inzamelen, de harde schijf verwijderen en een nieuwe harde schijf er inzetten zodat privacy gewaarborgd blijft. Deze laptops en computers worden daarna klaar gemaakt conform de eisen die door de school gevraagd worden, geleverd met Windows en Microsoft Office. Het bedrag voor installatie kan op lopen tot € 150,00 per laptop waarvoor wij sponsoren zoeken.

Daarna gaan deze laptops en computers naar jongeren (8 tot 18 jaar) waarvan de ouders geen draagkracht hebben om ze zelf aan te schaffen. De ouders hebben een inkomen van maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm.
Wij kunnen je bijdrage goed gebruiken!!

Stichting De Laptoppers wordt geheel door vrijwilligers gerund. Dat betekent dat vrijwel 100% van de donaties terecht komen waar ze horen: schoolgaande kinderen.

Wilt u met uw bedrijf uw steentje bijdragen? Uw bijdrage komt gegarandeerd goed terecht! Vele bedrijven en instellingen gingen u voor, onder andere de Gemeente Almelo, Stichting Avelijn. Dankzij hen kregen vele kinderen uit Almelo kans om mee te doen met digitale onderwijs.

Bedrijven die overwegen het Stichting te steunen, bijvoorbeeld vanwege een jubileum of in plaats van een kerstpakket te verstrekken, kunnen contact opnemen met de penningmeester van de Stichting Mevrouw Dubravka Vajagic: info@delaptoppers.nl
U kunt ons structureel steunen maar een eenmalige bijdrage is natuurlijk ook heel welkom. Ook van particulieren! Uw gift is welkom op: NL89RABO 0311 6512 08 t.n.v. Stichting “De Laptoppers”