Stichting de Laptoppers

Van jongeren Voor jongeren

Stichting de Laptoppers is opgericht voor de ouders met schoolgaande kinderen die een laptop of computer nodig hebben voor school en deze zelf niet kunnen bekostigen. Dit is een voorwaarde om een opleiding te kunnen volgen die gesteld is door de scholen.

Wat wij doen is:

  • Inzamelen van gebruikte laptops en computers.
  • Op een veilige manier verwijderen we de harde schijf. We halen de harde schijf eruit en geven direct mee aan de schenker (i.v.m. privacygevoelige informatie).
  • De juiste software wordt geïnstalleerd die voldoet aan de eisen van de opleiding.
  • De laptop wordt in bruikleen gegeven aan een gezin die het nodig heeft. Na het beëindigen van de studie wordt deze weer bij ons ingeleverd zodat andere jongeren er weer gebruik van kunnen maken.
  • Wij dragen zorg voor het onderhoud.

De Laptops worden gerepareerd door de jongeren van een leerwerkproject De Liaan. Het is een leerwerkproject voor jongeren met autisme.

Omdat de jongeren van de Liaan alle kennis in huis hebben wat ICT betreft, zijn zij de meest aangewezen personen voor deze werkzaamheden. Dit is dus het schoolvoorbeeld van maatschappelijke participatie en zo dragen wij ook nog ons steentje bij aan een duurzame, economisch verantwoorde oplossing voor het milieu.

Het mes snijdt zo aan twee kanten. Voor jongeren met een beperking is het belangrijk om als volwaardig lid van de maatschappij te functioneren en voor de ouders met een minimaal inkomen is het van groot belang dat zij hun kinderen kunnen bieden wat hedendaags op de scholen verplicht is. Dit is het schoolvoorbeeld van participeren!

Op de gereverseerde computer worden programma’s geïnstalleerd waarvoor licentierechten betaald moeten worden. Ook moeten er nieuwe harde schijven en intern geheugen aangeschaft worden.

Om dit project verder een kans van slagen te geven willen wij aan u vragen om ons te ondersteunen.

Dat kunt u doen door middel van:

  • EENMALIGE GIFT U kunt ervoor kiezen om een eenmalige gift te doen. U bent geheel vrij in de keuze van het bedrag. Dit bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer NL89 RABO 0311 6512 08. (Rabobank t.n.v. Stichting de Laptoppers) of via de groene knop naar de veilige online betaling via I-Deal (Mollie).

of

  • Laptops, maar ook gewone computers, bij ons inleveren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via onderstaande contact formulier of telefonisch op 06 48 17 45 50.

2 + 10 =

Veilig via I-deal (Mollie) service doneren: